KB  TAXATIES  - Onafhankelijk Taxatiebureau OG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KB Taxaties is een onafhankelijk taxatiebureau op het gebied van onroerende zaken, als gecertificeerd register taxateur ingeschreven in het centrale NRVT register te Rotterdam en lid van de branchever. VBO. 
 
Wij zijn in het bezit van de nodige vakbekwame certificaties, afgegeven door het DNV en het KBI en zijn aangesloten bij de Validatie Instituten NWWI en Taxateurs Unie en uiteraard bij de geschillencommissie SCG. 
Daarom kunnen wij ook garanderen dat onze taxatierapporten door alle geldverstrekkende organisaties zullen worden geaccepteerd en dat alles voor een alleszins  redelijke- en concurrerende  prijs.
 
Wij zijn geen Makelaar, hebben dus geen woningen in de verkoop of verhuur en bezitten derhalve geen woningportefeuille. Ook bemiddelen wij niet in hypotheken of andere financiële producten. Vandaar onze onafhankelijkheid !! 
 
 

 
NRVT    
Het NRVT is het centrale register van vastgoedtaxateurs. Het NRVT registreert taxateurs op persoonlijke titel. Als centraal register houdt het NRVT toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie en garandeert het daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs.
                         Ons inschrijf nummer in het NRVT register is: RT 582475529.
  
 
 VBO
VBO is de snelst groeiende en tweede brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. 
De VBO-leden staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
Ze zijn vakbekwaam  en worden permanent getoetst op hun vakkennis. Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen zijn de VBO-leden gehouden aan de gedragscode.  (VBO)
 
                                                
                                            Geaccrediteerde Kwaliteit van het DNV 
De strengere eisen hebben ertoe geleid dat het DNV-schema "Wonen" als eerste certificeringsregeling voor taxateur/makelaar in 2005 is geaccrediteerd. (de RvA) Naar nu blijkt een unicum: De hoogste erkenning die een certificeringsregeling ten deel kan vallen is als enige in Nederland aan het DNV-schema toegekend.(DNV)
 
 
NWWI
Het Validatie Instituut "NWWI" is een keurmerk voor woning taxaties. Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxateur als de taxatie.
Daarnaast is de taxateur verplicht zijn taxatie te onderbouwen, zodat voor u zichtbaar is hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. NWWI  (door NHG en Financiële Instellingen erkend) is een met waarborgen omringd ‘taxatie-validatie-platform’ met aanvullende faciliteiten, voor taxateur, geldverstrekker, intermediair en particuliere opdrachtgever. (www.nwwi.nl)
 
 
 
 
 
 
 
Het Validatie Instituut  "Taxateurs Unie" is eveneens een keurmerk voor woning taxaties. De Taxateurs Unie bewaakt de kwaliteit van zowel de taxateur als de taxatie. Daarnaast is de taxateur verplicht zijn taxatie te onderbouwen, zodat voor u zichtbaar is hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Taxateurs Unie   (door NHG en Financiële Instellingen erkend) is een met waarborgen omringd ‘taxatie-validatie-platform’ met aanvullende faciliteiten, voor taxateur, geldverstrekker, intermediair en particuliere opdrachtgever. (www.taxateursunie.nl)
 
 
Geschillencommissie
De Algemene Consumenten voorwaarden van de VBO zijn van toepassing op de dienstverlening van de VBO-Taxateur. De voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de van de SER voorschriften en in werking getreden per 1 januari 2006. De Voorwaarden worden ook gehanteerd door de Geschillencommissie Makelaardij en Taxaties van de Geschillencommissies voor Consumenten zaken (SCG). (www.geschillencommissie.nl)
 
 
Energielabel 
Een energielabel laat zien hoe zuinig een woning is en wat er beter kan. Van de isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties. Belangrijke informatie want een energiezuinig huis zorgt voor lagere energierekeningen en meer wooncomfort. Sinds 1 januari 2008 is het label verplicht voor huiseigenaren die hun huis gaan verkopen of verhuren.  Vanaf 1 juli 2012 moeten huizenkopers en huurders zeker kunnen zijn van de aanwezigheid van een energielabel bij hun nieuwe woning. Zonder het energielabel kan de woning dan niet verkocht worden en hoeven huurders minder huur te betalen. In 2010 en 2011 zijn maatregelen genomen om het energielabel te verbeteren.
Voor de afgifte van energielabels en maatwerkadviezen dient men gecertificeerd te zijn, hiervoor zijn wij aangesloten bij Energy Labelling Service. Deze organisatie is SKW gecertificeerd met een NL-EPBD procescertificaat volgens de Nationale Beoordelings Richtlijn BRL 9500, 1 en 2. Onze aansluiting met Energy Labelling Service zorgt ervoor dat de verstrekte rapportages van hoge kwaliteit zijn en bij de bevoegde autoriteit wordt afgemeld en geregistreerd.   (www.elslabel.nl)
 
 
 
KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector)
KBI is het informatieloket voor certificering in de bouw- en installatiesector. Certificering staat garant voor kwaliteit. Om het proces van certificering te stimuleren en te harmoniseren is het KBI in het leven geroepen. Het KBI certificeert de EPA adviseurs en -opnemers. (www.kbi.nl)
 
 
 
       KB TAXATIES 
      W.W. v.d. Kamp  (RT-RM)
      0413-476046 of 06-51820732
 
                        Postadres: Borchmolendijk 27A   
                                                  5492 AJ Sint-Oedenrode
                                                                                          
                                                    Of verstuur het contact formulier.
 
                                                     
,