KB TAXATIES - Onafhankelijk Taxatiebureau OG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WERKGEBIED KB Taxaties:
Om de kwaliteit te waarborgen taxeren wij in een straal van ongeveer 20 kilometer (hemelsbreed) in
en rondom Sint Oedenrode. (Van Sint-Oedenrode tot en met Eindhoven; Veldhoven, Helmond, Uden, 's-Hertogenbosch; Oirschot, Boxtel en alle plaatsen die zich hier tussen in bevinden.) 
Hierdoor blijven wij goed op de hoogte van alle lokale marktomstandigheden en kunnen wij ook garanderen dat onze onafhankelijke rapporten door alle geldverstrekkende organisaties zullen worden geaccepteerd.  
 
TAXATIE TARIEVEN  
Voor een officieel en overal erkend taxatierapport rekenen wij aantrekkelijke 'all in' tarieven, op basis van de Marktwaarde. De tarieven zijn inclusief B.T.W. en inclusief administratiekosten.
Tarief Taxatie Woning :  Op Aanvraag (neem concact met ons op)
                                                                                             
( MW*  = Markt Waarde van het getaxeerde object, vrij van huur en gebruik, ook wel VON Waarde genoemd)
 
Wanneer het over appartementen gaat is het nodig dat u diverse stukken zoals Balans, laatste Vergaderverslag, Exploitatiecijfers,  MJOP en de Splitsingsakte digitaal beschikbaar heeft voor de taxateur. Deze zijn meestal in het bezit van de bestuurder of verkopend makelaar.
Wanneer de taxateur deze zelf op moet gaan vragen kan dit leiden tot een verhoging van het tarief.
 
U kunt deze taxatiekosten fiscaal aftrekken waardoor de taxatie kosten nog lager worden.
Deze aftrekpost is o.a. van toepassing in het geval het taxatierapport (opgemaakt en afgegeven door een Register Taxateur) nodig is voor het verkrijgen of vernieuwen van een hypotheek ter financiering van de aankoop of verbouwing van uw eigen woning.
 
Voor een NWWI of NHG gevalideerde taxatie wordt een extra bedrag in rekening gebracht. 
Vraag aan uw hypotheekadviseur of een NHG- of NWWI (gevalideerde) taxatie verplicht wordt gesteld door uw Hypotheek-/Geldverstrekker.  (zie artikel onder aan deze blz "NHG en NWWI")
 
Tarieven Energielabels en Overigen
Energielabel met beperkt advies: Met of zonder woningtaxatie: Op aanvraag.
Energielabel inclusief beperkt advies en binnenklimaatrapport: Op aanvraag.
Energielabel inclusief maatwerkadvies: Met of zonder woningtaxatie: Op aanvraag.
Op de website energielabel.nl – onderdeel van Milieu Centraal – vindt u alles wat u wilt weten!
 
Snel uw taxatierapport in bezit (onze werkwijze)
 
 • Per e-mail bericht bevestigen wij de ontvangst van uw aanvraag.
 • Binnen 24 u. na de aanvraag wordt u benaderd voor het maken van een afspraak.
 • In geval van een aan te kopen woning die wij voor u moeten taxeren zal de taxateur contact opnemen met de huidige eigenaar of de verkopende partij.·        
 • Binnen 4 werkdagen, na de taxatie,  ontvangt u van ons uw taxatierapport digitaal alsmede 1 papieren ingebonden exemplaar wat u wordt toegestuurd.·        
 • Als u het taxatierapport nog veel sneller wilt ontvangen, kan u een spoedopdracht plaatsen. (Tarief v.a.  + € 35,- excl. BTW) ·    Indien mogelijk, zelfs binnen 24 u. !    
 • Samen met uw taxatierapport ontvangt u onze factuur met het vaste all in tarief  die u binnen 14 dagen dient te voldoen.·        
 • Indien er niet aan de betalingstermijn gehouden wordt komt er € 25,00 bij aan aanmaningskosten.·        
 • De annuleringskosten voor taxatie/validatie zijn € 75,- incl. btw.
 
 
TAXATIE DIENSTEN
 
HYPOTHEEK
Wanneer u een huis koopt heeft u in de meeste gevallen een hypothecaire geldlening, kortweg hypotheek genoemd, nodig. Een hypothecaire geldlening is een geldlening waarbij uw woning of bedrijfspand als onderpand dient. U geeft de bank hypotheek en de bank neemt hypotheek op uw onroerende zaak.
Het is dus van groot belang dat een taxatie voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening
zorgvuldig wordt uitgevoerd.
KB Taxaties zorgt voor een degelijk en goed onderbouwd taxatierapport voor een redelijke prijs,
welke door alle Nederlandse Financiële Instellingen wordt geaccepteerd.
 
AAN- OF VERKOOP BESLISSING
Indien u overweegt om een woning of bedrijfspand te kopen of te verkopen kan het in veel gevallen
nuttig zijn om van te voren te weten wat het pand waard is zodat u, als u met een ver/koper of makelaar moet onderhandelen goed voorbereid bent. Na de definitieve aankoop kan de taxatie dan (onder bepaalde voorwaarden) weer gebruikt worden voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening.
 
FISCALE ZAKEN
Voor het bepalen van de waarde van uw onroerende zaak voor fiscale zaken kunt u ook
KB- Taxaties inschakelen, bijv. bij beëindiging van uw bedrijf, verandering van box, bezwaar onroerende zaak belasting (WOZ), Successierechten etc.
 
ECHTSCHEIDING
Samen een huis kopen is een leuke en spannende bezigheid maar het komt nu eenmaal voor dat de droom die men voor ogen heeft anders uitpakt dan verwacht en men besluit uit elkaar te gaan.
Als één van de twee in de woning wil blijven wonen en de ander in dat geval wil uitkopen, is het van groot belang dat de verdeling eerlijk gebeurd en dat beide partijen er een goed gevoel aan overhouden.
Met een taxatie rapport van KB Taxaties voorkomt u in veel gevallen een nare situatie, het is tenslotte al vervelend genoeg.
De taxatie kan dan (onder bepaalde voorwaarden) weer gebruikt worden bij het verkrijgen van een nieuwe hypothecaire geldlening.
 
BOEDELSCHEIDING i.v.m.OVERLIJDEN
Als er in de familie een overlijden plaats vindt en in de erfenis is onroerend goed aanwezig, is het zinvol om de waarde te laten bepalen door een taxateur om eventuele onenigheid in de familie te voorkomen en de boedel zo eerlijk mogelijk te verdelen. Deze taxatie is in veel gevallen ook nodig voor het vaststellen van het bedrag dat aan successie betaald moet worden.
 
HUURWAARDE
Bij verhuur van een woning, winkel, kantoor of bedrijfshal kan het voorkomen dat huurder en verhuurder een objectief oordeel wensen van wat de redelijke huurprijs mag zijn. Dat kan zijn bij aanvang van huur maar ook bij verlenging van het huurcontract (bedijfspand) na 5 of 10 jaar.
KB Taxaties kan in zulke gevallen uitkomst bieden door het maken van een huurwaarde taxatie gebaseerd op huren van vergelijkbare panden in dezelfde omgeving.
 
WAARDEBEPALING (Verkoop en Aankoop)
Een huis heeft een waarde. Bij de beslissing om al dan niet te verkopen of kopen is het veelal noodzakelijk om eerst de verwachte verkoopprijs of aankoopprijs van de woning te weten. Indien u de woning laat taxeren krijgt u te maken met de taxatie kosten voor het taxatierapport. Het is sneller en voordeliger gebruik te maken van een objectieve waardebepaling. Voor de verkoop en aankoop is een taxatierapport namelijk niet nodig. De waardebepaling kan ook dienen als een soort "second  opinion".
Onze waardebepaling wordt onafhankelijk vastgesteld, alleen uw belang is in deze van belang. 
De waarde van uw woning of a.s. woning is belangrijk omdat u dan weet wat de marktwaarde van de
woning is en wat uw woning zou kunnen gaan opbrengen c.q. moet gaan kosten.
Het betreft hier dus een VRAAGPRIJS- of  KOOPPRIJS ADVIES. 
 
 
Onafhankelijk taxateur en de media 
 
'Makelaar en taxateur niet verenigen'
George ten Have is een autoriteit op het gebied van onroerendgoedtaxaties.
Zijn boek 'Taxatieleer" geldt als het enige Nederlandse standaardwerk voor de branche.
Volgens Ten Have is het beroep van taxateur door internationale druk aan veranderingen onderhevig en is de koppeling met de functie van makelaar niet langer aanvaardbaar.
Loskoppelen !
Ten Have is een voorstander van los koppeling van de functies van makelaar en taxateur,
meldde hij in het vakblad Vastgoed.  "Een taxateur moet onafhankelijk zijn mening kunnen geven en niet door de druk van de eventuele zaak die erachter zit, zijn mening bijstellen."
Niet-geïdentificeerde grootheid
Ten Have: "Een makelaar kan natuurlijk wel advies geven bij de aan- en verkoop, maar dat is geen taxatie. Zolang makelaar en taxateur zijn verenigd in één persoon, raakt de consument de weg kwijt. Dan heb je een niet-geïdentificeerde grootheid voor je staan, waarvan onduidelijk is wat je van diegene mag verwachten. Twintig jaar geleden kon dat nog, vandaag de dag niet meer."
Bron: Vastgoed
 
 
Troostwijk Taxaties ziet toekomst in onafhankelijk taxateur
Troostwijk Taxaties ziet het bestaan van de onafhankelijk taxateur als de toekomst. Volgens directeur Marcel de Boer is er bij het bestaan van makelaars en taxateurs onder één dak een groter risico van belangenverstrengeling. Hij is dan ook van mening dat een taxatie bedrijf goed kan functioneren zonder  de koppeling aan makelaars activiteiten.
Zo heeft Jan Diephuis, directeur van Diephuis Partners (advies en taxaties) en voormalig directeur taxaties van DTZ Zadelhoff, een paar jaar geleden een lans gebroken voor onafhankelijke adviseurs.
Hij deed dat uit zorg over de kunstmatig hoog gehouden waarden in een groot deel van de
onroerendgoedmarkt van dat moment. Volgens De Boer is een onafhankelijke adviseur die zelfstandig opereert ook beter. De klant kan immers op het oordeel van de taxateur vertrouwen omdat geen andere belangen meespelen en de taxateur ook feiten kan overleggen.
Troostwijk Taxaties ziet toekomst in onafhankelijk taxateur
Bron: Vastgoedmarkt
 
 
Wat is het verschil tussen een makelaar en een taxateur?
Tegenwoordig kan iedereen zich makelaar noemen omdat de beediging van makelaars door de rechtbank, in 2001 is afgeschaft. Daarmee kwam een einde aan de titelbescherming.
Je kunt jezelf echter pas taxateur noemen als je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de certificeringregeling die een aantal organisaties op het gebied van de makelaardij naar aanleiding van de afschaffing van de beëdiging ontwikkelden, om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Een erkende taxateur moet ingeschreven staan in het NRVT taxatie register.


NWWI en TU VALIDATIE
 
 
Het Taxatie Instituut is een nieuwe ontwikkeling in de taxatie-wereld. Het eerste instituut dat werd opgericht was het NWWI. Het Nationale Woning Waarde Instituut werd in 2009 opgericht in samenwerking met banken en brancheverenigingen zoals de VBO, NVM, en LMV. Doel van het NWWI is het uitbannen van taxatiefraude middels het controleren van taxatierapporten en het zekerstellen van de plaatselijke bekendheid van de verschillende makelaars en taxateurs in de regio van de te taxeren woningen en appartementen. Vrij snel hierna zijn de meerdere Taxatie-Instituten actief geworden in de markt, o.a. de Taxateurs Unie, allen met het zelfde doel als het NWWI.
 
NHG via taxatie instituut
Of u via een taxatie instituut een taxatie moet (laten) aanvragen kan uw hypotheekadviseur u met zekerheid vertellen. Deze verplichting hangt namelijk af van uw geldverstrekker en het soort hypotheek dat u wilt afsluiten. Een hypotheek onder NHG moet in alle gevallen vergezeld gaan van een taxatie via o.a. één van de volgende instituten.
 • NWWI
 • Taxateurs Unie
 
De werkwijze van deze validatie instituten is eigenlijk in alle gevallen het zelfde. Iedere taxateur die wil worden ingeschreven moet lid zijn van een branche vereniging, ingeschreven zijn in het register van SCVM of Vastgoed Cert en aantoonbaar voor een langere periode werkzaam zijn in de regio waarin hij of zij wil taxeren. De afstand van de vestigingsplaats van de taxateur tot de te taxeren woning mag niet meer zijn dan 10 tot 20 kilometer.
 
Wat doet een Validatie Instituut
Een validatie instituut kijkt zowel handmatig als geautomatiseerd taxatierapporten na. Dit gebeurd aan de hand van computer rekenmodellen die uit verschillende bronnen putten voor wat betreft de getaxeerde waarden en handmatig voor wat betreft de antwoorden die in een taxatierapport worden gegeven. Indien een taxateur in zijn of haar rapport te ver afwijkt van bijvoorbeeld de waarden die een rekenmodel voorschotelt moet de afwijking worden onderbouwd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld huisnummer 18 in het rapport getaxeerd wordt op € 250.000,-- terwijl enkele maanden daarvoor huisnummer 20 verkocht is voor € 200.000,--. De taxateur moet in dit geval verklaren waarom er een verschil van € 50,000,-- is getaxeerd. Soms is dit eenvoudig omdat de eerste woning (18) is gemoderniseerd en uitgebouwd en de tweede (20) nog helemaal origineel.
 
Referentiewoningen
De taxatie instituten zorgen, middels een online taxatieprogramma dat aan de hand van postcode en een aantal type-indelingen, referentie objecten worden aangedragen die door hetzelfde programma worden voorzien van een rekenkundige waarde. De taxateur moet zelf ook een aantal (meestal minimaal 3) referentiepanden opgeven. Alle referentieobjecten samen zorgen voor een goed algemeen beeld van het prijspeil in een buurt voor het type woning dat nu getaxeerd moet worden.
 
Taxatie wordt gevalideerd
Zodra het taxatie instituut de taxatie heeft nagekeken en goed gekeurd krijgt de taxateur een seintje dat het rapport gevalideerd is. Dit is voor de taxateur het moment waarop het rapport elektronisch of handmatig kan worden ondertekend waarna het instituut het rapport beschikbaar stelt aan de financiële instelling, de adviseur en de consument/opdrachtgever, die het taxatierapport nodig heeft om een hypotheekdossier kompleet te maken.

AVGPrivacy Policy

KB Taxaties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KB Taxaties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als KB Taxaties zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens genoemd op deze site.


 
 
        
KB-TAXATIES  0413-476046 of 06-51820732
                                    kbtax@kbbeheer.nl
                                                            
                                                      Of verstuur het contact formulier.